BASI® Pilates Sverige Utbilding till Pilates tränare

Utbilding till Pilates tränare

Fullständig Matt- & Maskinutbildning (Comprehensive Theacher Training Course CTTC) Utbildning till Matt-tränare (Mat Work Teacher Training Course MTTC)

Vad är Pilates?
Pilates är ett fitness system som inriktar sig på målet att finna samklang mellan kroppen och själen. Fokus ligger på att stärka de djupa musklerna då dessa är svarar för hållning, stabilitet och kroppskännedom. Genom stretch- och styrkeövningar uppnås en balans mellan flexibilitet och kraft i kroppen, vilket oftare används inom rehabilitering och sjukgymnastik. Genom sin mångsidighet gynnar det personer med ryggsmärtor eller problem med hållning, äldre människor, atleter och dansare av metoden, liksom alla som vill förbättra sitt allmänna välbefinnande.

Vilka är BASI?
Sedan Body Arts and Science International (BASI) grundades 1989 har de varit en världsledande organisation inom utbildningen av pilates instruktörer. BASI’s filosofi, originalet ursprungligen utvecklad av Joseph Pilates, är att behålla den rena formen av metoden och samtidigt förena den med de senaste vetenskapliga rönen.
Rael Isacowitz, grundare och ledare av BASI, är internationellt erkänd som en ”lärare för lärare” och som expert inom Pilates metoden. Med sin stora kunskap inom dans, sport, yoga och pilates undervisar och föreläser han på universitet, kliniker och studios runtom i världen. Rael har publicerat flera artiklar och en bok, och i samarbete med Balance Body utvecklat den revolutionerande Pilates utrustningen Avalon.

Fullständig Matt- & Masiknutbildning

(Comprehensive Teacher Training Course CTTC)
Den fullständiga Pilates Matt- & Maskinutbildningen (Comprehensive Teacher Training Course CTTC) är flaggskeppet i vårat utbildningsprogram, utvecklad av proffs för proffs. CTTC är en grundlig och omfattande utbildning, som även innefattar en studie av samtlig pilates utrustning. Studenterna introduceras till den klassiska repertoaren såväl som de samtida innovationer inom alla aspekter av funktionell rörelse vetenskap. BASI erbjuder en solid och stabil grund för undervisning inom alla aspekter av pilates. I alla BASI kurser vill vi förbereda framtida generationer av lärare till att förmedla Joseph Pilates princip om det själsliga och kroppsliga.
Utmärkande för kursen
Omfattande kunskap om Pilates repertoaren på Matta, och Pilatesutrustningen Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Ladder Barrel, Step Barrel, Arm Chair, Ped-A-Pull och införandet av små redskap.
Omfattande kunskaper inom undervisningspedagogik, baserat på BASI Block System
Vetenskapliga studier om människans rörelseapparat, anatomi och fysiologi.
5 Övningsböcker, sammanlagt över 500 sidor, med beskrivning och analys av repertoaren, funktion och användning an maskinerna, samt en arbetsbok.
Examens krav
Efter uppfyllande av följande kriterier utfärdas ett internationellt erkänt ”Certifikat om avslutad kurs”:
Närvarade vid alla moduler
Skriftligt och praktiskt prov (inklusive Lärarprov) och en skriftlig inlämningsuppgift
Observation (100 timmar)
Undervisnings praxis (200 timmar)
Utövande/praktik (minst 150 timmar)
(Det rekommenderade antalet timmar är anpassat, eller överskrider, till internationell standard och motsvarar de 500 minimun antal önskade timmar enligt riktlinjerna från Österrikes Pilates förbund.

Utbildning till Mattränare

(Mat Work Teacher Training Course MTTC)
BASI betraktar Matträningen som ”Kronjuvelen” i Pilates.  Den är kärnan i systemet och utan den skulle ett stort tomrum uppstå.  Med sin mångsidighet är Matträningen den perfekta modellen för fitness studios, sportskolor och idrottslag. Dessutom krävs ingen special utrustning. MTTC erbjuder inte bara en grundlig mattutbildning utan också en oändligt mångsidig användning. Matträningen är fundamentet i det gemensamma Pilates arbetet, men MTTC är också den perfekta språngbrädan för Comprehensive Teacher Training Course (CTTC).

Utmärkande för kursen
Omfattande kunskaper om pilates repertoaren för Matta med införandet av små redskap
Omfattande kunskaper inom undervisningspedagogik, baserat på BASI Block System
Vetenskapliga studier om människans rörelseapparat, anatomi och fysiologi
En övningsbok med beskrivningar och analyser av Mattrepertoaren, samt en arbetsbok.
En online databas, där varje student kan använda sin individuella profil världen över

Examens krav
Efter uppfyllande av följande kriterier utfärdas ett internationellt erkänt ”Certifikat om avslutad kurs”:
Närvarande vid alla Moduler
Skriftligt och praktiskt prov (inklusive Lärarprov)
Observation (15 timmar)
Undervisnings praxis (30 timmar)
Utövande/praktik (60 timmar, varav 40 timmar aktivt deltagande vid matträning med en certifierad tränare)
(Det rekommenderade antalet timmar är anpassat till, eller överskrider internationella standarder.)